Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary"
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie, dokumenty, skany dot. gen. Sikorskiego
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Biografie mieszkańców

Sowa Józef Kazimierz

dr hab. n. hum. prof. ndzw. Górnośląskiej WSP w Mysłowicach

ur. 06.08.1939 r. w Grochowem, pow. Mielec

dyscyplina: pedagogika; pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika

Studia, stopnie i tytuły naukowe: Liceum Pedagogiczne w Mielcu 1958 r., Studium Nauczycielskie w Rzeszowie 1960 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie 1967 r.; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 1974 r., studia doktoranckie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie 1979 r.; habilitacja w Uniwersytecie Wrocławskim 1993 r., staż naukowy w Instytucie Defektologii Akademii Nauk Pedagogicznych w Moskwie oraz w College Orchard Lake w Michigan 1988 r.
 
Przebieg pracy zawodowej (stanowiska): nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11 i nr 16 w Rzeszowie 1960-1965, nauczyciel metodyk 1962-1965, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 1966-1967, starszy wizytator KOS w Rzeszowie 1968?1972, prezes Zarządu Okręgu ZNP w Rzeszowie 1973; nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1974-2000 (st. wykładowca 1974, docent 1979, profesor 2003); członek Senatu i przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni 1998; prodziekan Wydziału Społeczno-Pedagogicznego WSP w Rzeszowie 1996-2000, kierownik Zakładu Pedagogiki Rewalidacyjnej 1981-2001; z-ca dyrektora Instytutu Pedagogiki WSP 1996-2000; prof. Akademii Pedagogicznej w Krakowie 2001; kierownik Zakładu Integracji Społecznej 2002-2008; kierownik Katedry Pedagogiki w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu 2002-2007; Górnośląska WSP w Mysłowicach 2008-2011, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach (prof. nadzw.) 2010.
 
Prace badawczo-eksperymentalne dotyczą: rozwoju zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych oraz efektywności procesu rehabilitacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych; badań nad rozwojem słownictwa, świadomością wychowawczą nauczycieli i rodziców; oraz zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży; organizator ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych - 1988, 1997, 1998, 2000; wypromowanie 750 magistrów, 250 licencjatów, 4 doktorów; ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli 2001-2005.
Publikacje: 16 pozycji publicystycznych, 180 artykułów naukowych, 10 recenzji, 15 książek monograficznych, 17 prac redakcyjnych; ważniejsze książki: Metodyka wychowania w ZHP 1984, Rola drużyny harcerskiej "Nieprzetarty Szlak" w uspołecznieniu dzieci upośledzonych umysłowo 1980, Środowiskowe i wychowawcze uwarunkowania wyboru zawodu przez młodzież niepełnosprawną 1980, Proces uspołecznienia dzieci klas początkowych 1991, Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym 2002, Metoda pracy harcerskiej w zarysie 2003, Rehabilitacja edukacyjna w zarysie - ujęcie systemowe 2003, Proces rehabilitacji 2004.
 
Nagrody i wyróżnienia: Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż "Za zasługi dla ZHP", Złota Odznaka ZNP, Złota Odznaka TWK, Srebrna Odznaka ZDZ, Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego, Zasłużony dla Województwa Przemyskiego, Nagrody Rektora WSP w Rzeszowie I i II st., Nagroda Ministra Edukacji Narodowej III st., Nagroda J.M. Rektora AP w Krakowie II st., nominacja - medal w konkursie "Osobowość Roku 2001" - "Józef 2001" w woj. podkarpackim.
 
Przynależność do towarzystw i organizacji: działacz związkowy ZNP 1960-1980; działacz harcerski (harcmistrz), kierownik Referatu Drużyn "Nieprzetartego Szlaku" 1976-1979 w Komendzie Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w Rzeszowie; inicjator utworzenia i przewodniczący Kapituły Podkarpackiego Funduszu Stypendialnego im. gen. Wł. Sikorskiego 2000-2002, działacz społeczny na rzecz osób niepełnosprawnych - wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego TWK w Rzeszowie 1985-2000, członek Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (TWK) 1975-2004, przewodniczący Sekcji Psychologiczno-Pedagogicznej Zarządu Głównego TWK 1980-1989, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 1974-2004.

« powrót


strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 275647