Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary"
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie, dokumenty, skany dot. gen. Sikorskiego
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Biografie mieszkańców

Zieliński Kazimierz Józef

(14 VII 1950 -)

Urodzony w Sarnowie, powiat mielecki.

Syn Wincentego i Anny z domu Hyjek. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 26 w Mielcu (później I LO im. St. Konarskiego). Maturę zdał w 1968 r. Studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie ukończył z tytułem magistra w 1972 r. i został zatrudniony na tej uczelni jako pracownik naukowy. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy: Modelowanie procesu rozwoju rolnictwa (na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego). Habilitację z zakresu nauk ekonomicznych otrzymał w 2002 r. na podstawie rozprawy: Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce. Obie prace zostały wydane drukiem przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie. W 1999 r. był współzałożycielem Wyższej Szkoły i Gospodarki i Zarządzania w Mielcu i do roku 2004 pełnił w niej funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania. W 2004 r. otrzymał tytuł profesora AE, a w 2005 r. został wybrany prodziekanem Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych AE w Krakowie. Jego głównym obszarem badawczym jest rolnictwo. Wykłada przedmioty: polityka społeczna, polityka ekonomiczna i konkurencyjność polskiego rolnictwa. Jest współautorem m.in.: sześciu podręczników i skryptów, a także autorem ponad 70 artykułów, opublikowanych m.in. w pismach i wydawnictwach naukowych: "Problemy ekonomiczne", "Zeszyty Naukowe UJ", "Zeszyty Naukowe AE" (Kraków), "PISM" (Kraków), "Nowe Rolnictwo", "Wieś Współczesna", "Seminar Papers", "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", "Życie Szkoły Wyższej", "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" oraz "Wieś i Doradztwo". .
 

Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Budapeszcie, Tilburgu (Holandia) i Minnesocie (USA). Wygłosił szereg referatów na konferencjach naukowych w kraju (m.in.: Kraków, Międzyzdroje, Rzeszów, Wrocław) i za granicą (Baltimore). Jest promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i dyplomowych oraz rozprawy doktorskiej, opiekunem naukowym dwóch uczestników studiów doktoranckich i recenzentem szeregu prac. Uczestniczy w pracach zespołów i komisji, m.in. Komisji Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych do spraw przewodów doktorskich. Jest członkiem m.in. Polskiego Klubu Ekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Wyróżniony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W 2008 roku został wybrany dziekanem Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

« powrót


strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 275648